تبلیغات
استودیو فریاد استودیو فریاد - سیروان خسروی
 

Eb          Ab                         Eb

وقت بوئیدن گل ها  پر بارون می شه چشماش

Fm                                Eb

تک درخت تنها  در سکوت صحرا
Eb  Bb   Ab              Fm
شعر نا امیدی روی لباش نشسته
Fm            Eb            Ab        Fm
می دونم یه روز دوباره رنگ بارونو می بینه
Eb                    Bb                 Fm
از تو صحرای خیالش باز دوباره گل می چینه

Eb          Ab                         Eb

وقت بوئیدن گل ها  پر بارون می شه چشماش
Eb     Bb            Ab                     Gm
روی گونه های برگاش  می چکه بارون اشکاش

Fm                                   Eb

باز هجوم طوفان  رعد و برق و رگبار
Eb  Bb  Ab                   Fm
دست باد وحشی  شاخه شو شکسته

Fm            Eb            Ab        Fm

می دونم یه روز دوباره رنگ بارونو می بینه
Eb                    Bb                 Fm
از تو صحرای خیالش باز دوباره گل می چینهچ


 

A#m               F#                                 A#m

خسته شدم از خوابو رویا         خسته شدم از دست دنیا

G#       Db                                 G#         A#m

خسته ام من از رنگ تکرار      خسته از این چشمای بیدار

G#                                  A#m

یه دنیا غم باز تو راهه             آسمونم تو فکر ماهه

F             F#                                    Db

آخر قصه تلخو سیاهه              دیگه حتی عشقم گناهه


 

A                             E                     A                       E

ساعت 9 یه خیابون من تنها               یه عالمه فکر نم بارون چنتا رویا

E                       A                        B                        E

آدما تصویر کوتاه تو خیابون              یخ زده خاطره ها تو نگاشون

E          B          A                   B                   A         E

تو پیاده رو انگار تورو می بینم           چقدر شکل توئه بزار ببینم

B                      A                     B                   A         E

رد شدی یا که هنوز همون جا هستی     منو میبینی یا باز چشماتو بستی

E      B                A            E                        A                          E

زیر پامون خش خش برگای زرد          مثل دوستیمون هوا خیلی اما چه خوب بود

E                    A     B                      A               E                                   A                  E

یه کافی شاپ قهوه و تلخی حرفات        چشماتو بغض منو سردی دستات اما چه خوب بود اما چه خوب بود

A                       E                  A                              E

دلم یه جوری شد همون نگاه بود           خاطرات ما دوتا همین جا بود

E                          A                B                                   E

انگاری چند سال پیش همین روزا بود     فکر کنم اون آخرین خاطره ها بود

E      B               A                    B                  A           E

خیلی دیره وقت فکر کردن ندارم             نمی دونم چرا باز یادم میارم

B                        A                     B                A            E

دوست دارم فکر نکنم اما نمیشه              اون نگات دیگه ازم جدا نمیشه