تبلیغات
استودیو فریاد استودیو فریاد - كاوه یغمایی

ریتم 4/4 راک


G#توی جاده تک وEbتنها..............#Gیه مسافر تویEb شبهاG#کوله بار غم روEb دوشش............G# صد هزار قصه توEb گوششGmنمیدونم که کجاCm بود..............Gm نمیدونم که کجاCm رفتG#رو تنش گردEb مصیبت...........G# توی مردابEb حقیقتG#طعم تلخ یهEb جدایی ............... G#اونو باBb غم دادهEb عادتGmنمیدونم که کجاCm بود................ Gmنمیدونم که کجاCm رفت(G# فقط اینجا رو نمیخوام بی صدایBb بی صداGm رفت)2بارG#رررررررBbفت..........G# رررررررBbفت...CmG#دستای سردوEb سیاهش..............G# چشمای مونده بهEb راهشG#یه کسی بوده که Ebرفتش............ G#زندگی شدهEb تباهشGmنمیدونم که کجاCm بود................ Gmنمیدونم که کجاCm رفت(G# فقط اینجا رو نمیخوام بی صدایBb بی صداGm رفت)2بارG#رررررررBbفت..........G# رررررررBbفت...Cmاکورد از کاوه یغمایی چهار شنبه سوری

Emغروب یک رنگیهC ماه.............. Dسرک کشید توEm کوچه ها

 

Emروزهای دل مردوC سرد...............D رفتوبه جاش گرمیEm اومد

 

Amاون همه شب سرمه کشید................ Gیه بار به جاش سرخو سفید

 

Amاز اون همه شبه یه رنگ..................G یخ زده حتی دل سنگ B7یه یهEm یه

 

EmآتیشوD از سویC خونه...............Emبیار تو DکوچهC بمونه

 

Emسرخی Dرو از اونC بگیرن.............. B7زردا بسوزن بمیرن

 

EMآتیش بیوفته تو دل Cهر چه پلیدو باطل

Amگرگر خنده سر بدهF غم دلارو پرB بده 

کاوه یغمایی

میبینمت هنوزم

 

A……...A#...............A…..…Dm

تو با منی حس میکنمت همینجا روبروی خودم

 

A……...A#...............A…..…Dm

صداتو میشنوم همه جا یا شاید من دیوونه شدم

 

...C....F.................A#..................A.........A#

اگه تو, تو اتاقم نیستی چرا کنار تو میشینم

 

.Dm....C....A#.................A.........A#

چرا دارم تورو میبوسم چرا دارم تورو میبینم!؟

 

Dm...C.........A#.....................F.......Dm

من با توام عزیزم اسم منو صدا کن

 

Dm...C.........A#....................F.......Dm

میبینمت کنارم میبوسمت نگام کن

 

A…….............A#.........A…........…Dm

اگه تو, تو اتاقم نیستی چرا هوای تو, تو خونس

 

A….............A#.............A…..............…Dm

چرا با تو حرف میزنم هر روز نگو تو دلت این دیوونس

 

...C....F.................A#..................A.........A#

اگه تو, تو اتاقم نیستی چرا کنار تو میشینم

 

.Dm....C....A#.................A.........A#

چرا دارم تورو میبوسم چرا دارم تورو میبینم!؟


 

Am     G        C     Am C Am

باورم کن من همون مترسک باغ جنونم

Am     G     C          Am C Am

عمریه مسافریو من هنوز غرق سکونم

E              F      G                 E

خیلی سخته که بدونم نمیخوام اینجا بمونم

F           G         Am               E

داغ میوه های نارس آتیش انداخته به جونم

Am                 A                   C

دست تقدیر تورو برده سرنوشتمو میدونم

Am F      Dm                 F             G  Am

تو میدونی جون باغو باعبون بسته به جونم ..یه ه ه

F C            F      Am Em                 G

اون کلاغی که میگفتی ی ی اومده چشمامو برده

F C          F    Am Em             G

دگمه های پیرهنتوووو به تن جاده سپرده

Am        G                 Am        C

دیگه این دل گله ها مرحم تنهایی من نیست

Am         G               Am         C

دل نبستنو نرفتن دیگه دریایی شدن نیست

F            G       Am              E

تو بدون باز تو سرم رویای پوشالی زیاده

F                 G      Am              E

رسم زندگی همینه گاهی سخته گاهی ساده