تبلیغات
استودیو فریاد استودیو فریاد - کامران و هومن
 

G            D       Am                                             G       D      Am                         G

اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش                  اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش

G                D       Am                                                 G           Am                       G

منو ببخش اگه شبها ستاره هارو می شمرم                   منو ببخش اگه بهت خیلی می گم دوست دارم

G              D      Am                                                     G                  Am               G

منو ببخش اگه برات سبد سبد گل می چینم                       منو ببخش اگه شبها فقط تو رو خواب میبینم

G       D      C                                                       G             C      D        C     G

منو ببخش اگه واسه چشمای تو خیلی کمم                    تو یه فرشته ای و من اگه فقط یه آدمم

G       D            Am                                           G             C       D                G

منو ببخش اگه برات می میرم و زنده می شم                 اگه با دیونه گیام پیش تو شرمنده میشم

G            D            Am                                   G              C           Am               G

منو ببخش اگه همش می سپارمت دست خدا                  اگه پیش غریبه ها به جای تو می گم شما