تبلیغات
استودیو فریاد استودیو فریاد - گوگوش

آکورد ترانه گوگوش .:: خواب معصومانه

Am.........E7.............Dm.........Am...........Dm.............Am

برای خواب معصومانه ی عشق كمك كن بستری از گل بسازیم

 

Am.........E7.............Dm........Am...........Dm.............Am

برای كوچ شب هنگام وحشت كمك كن با تن هم پل بسازیم

 


Am......................................G..........F...............Am

كمك كن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازیم

 

Am......................................G..........F...............Am

كمك كن با كلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازیم

 


C..........................G7........Dm............................A7

بذار قسمت كنیم تنهایی مونو میون سفره ی شب تو با من...

 

 

Am.........E7.........Bb..................Dm..........F............Am

بزار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن

 


Intro : Am, Dm6, E7, Am

 

Am.......E7............Dm...........Am...........Dm.....................Am

تو رو می شناسم ای شب گرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی

 

Am.........E7........Dm.....................Am..........Dm.............Am

از اندوه تو و چشم تو پیداست كه از ایل و تبار عاشقایی

 

Am.......................................G............F.......................Am

تو رو می شناسم ای سر در گریبون غریبگی نكن با هق هق من

 

Am.....................................................G..........F...............Am

تن شكستتو بسپار به دست نوازش های دست عاشق من

 

Intro : Am, Dm6, E7, Am

 

Am..........................................E7..........................Am

به دنبال كدوم حرف و كلامی سكوتت گفتن تمام حرفاست

 

Am..............................................E7.........................Am

تو رو از تپش قلبت شناختم تو قلبت ، قلب عاشقای دنیاست

 

Am....................................E7..............................Am

تو با تن پوشی از گلبرگ و بوسه منو به جشن نور و آینه بردی

 

Am................................................E7..........................Am

چرا از سایه های شب بترسم تو خورشیدو به دست من سپردی

 

C..........................G7........Dm............................A7

بذار قسمت كنیم تنهایی مونو میون سفره ی شب تو با من

 

Am.........E7.........Bb..................Dm..........F............Am

بزار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن

 


Am...E7...........Dm...........Am.........Dm.............Am

كمك كن جاده های مه گرفته منه مسافرو از تو نگیرن

 

Am......E7...............Dm..........Am.........Dm.............Am

كمك كن تا كبوتر های خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن

 

Am.................................G.............F...............Am

كمك كن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیریم

 

Am........................................G........F.................Am

كمك كن تا برای هم بمونیم كمك كن تا برای هم بمیریم

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

آهنگ زیبای خوابم یا بیدارم از گوگوش ریتم 8/6سنگین


AM.....DM..............AM......F.......DM....................E.....

خوابم یا بیدلرم    توبا منی با من   همراه وهمسایه   نزدیکتر از پیرهن

.AM....DM....G.........C.......F.........DM....G..F...G...AM..

باورکنم یانه      حرم نفسها تو      ایثارتن سوزه     نجیب دستهاتو

.AM.....DM......................AM...........F..........DM...................E.....

خوابم یا بیدارم   لمس تنت خواب نیست   این روشنی ازتوست   بگوازآفتاب نیست

.AM...DM.....G...........C.........F..........DM.....G..F..G....AM..

بگوکه بیدارم     بگوکه دریانیست     بگوکه بعدازاین   جدایی بامانیست

.AM...G.......AM........G...AM..............G.....AM.......DM......AM.

اگه این فقط یه خوابه  بذارتاابد بخوابم  بذارآفتاب شم وتوخواب  ازتوچشم توبتابم

............DM..........................AM....................DM.....G...F.....G..AM.

بذاراون پرنده باشم  که با تن زخمی اسیره عاشق مرگه که شاید   توی دست تو بمیره

.AM.....DM..................AM......F......DM................E...

خوابم یا بیدارم   ای اومده ازخواب   آغوش توواکن   قلب منودریاب

.AM....DM......G..........C........F.......DM.....G..F....G....AM.

برای خواب من  ای بهترین تعبیر     بامن مداراکن    ای عشق دامن گیر

AM......DM..............AM..........F..........DM..........E..

من بی تواندوه    سردزمستونم         پرنده ای زخمی  اسیربارونم

AM.......DM......G..........C............F.............DM...G.F......G.....AM.

ای مثل من عاشق  همپای من محجوب      بمون بمون با من   ای بهترین ای خوب


اکورد باغ بی برگی PDF


 

اکورد کویر PDF