تبلیغات
استودیو فریاد استودیو فریاد - ابی

غربت " (ابی) "

غربت ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (ابی) - ۸/۶

C ...... Fdim7 ....... G .................. C
هیچ تنها و غریبی طاقت غربت چشماتو نداره
......... C .... Fdim ...... F ...... G ........ C ..... F
هر چی دریا رو زمینه قد چشمات نمیتونه ابر بارونی بیاره
........................ G
وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا
..... C ....... Fdim .. G .. C ....... F
از دریچه قشنگت چشم روشنت میباره (۲)
..... C .................... F ......... C
نمیتونم غریبه باشم توی آئینه چشمات
........ C ...................... F .......... G
تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شبهات
............................. C ........... Fdim . G7 . B9 . G
توی این غروب دلگیر جدایی توی غربتی که همرنگ چشاته
........ C ...... Fdim ... F ... C7
همیشه غبار اندوه روی گلبرگ لباته
....... C .......... Fdim . C ........... G
حرفی داری روی لبها اگه آه سینه سوزه
....... C ....... Fdim .. F ........ G
اگه حرفی از غریبی اگه گرمای تموزه
.. C ............... Fdim C ................. G
تو بگو به این شکسته قصه های بی کسیتو
...... C ......... G ....... C ... G
اضطرابو نگرانی حرفای دلواپسیتو

نمیتونم . . .

تو بذار . . .

 


 

 

 

 

سلام بچه ها امروز آهنگ فوق العاده زیبا از ابی قرار دادم حتما گوش دادین نزنید از دستون رفته 99 درصد آکورداشو

 

 

 

درست در آوردم

 

 

 

دیگه بستگی به خوندن خودتون داره در ضمن نظر یادتون نره

 

 

ریتم4/4 دانزون

 

 

Emبی تو از تو می نویسم Cبی تواز همیشهD دریا

 

 

ایB همیشه از تو زنده لحظهC های رفته برEm باد

 

 

Emوقتی که بن بست Cغربت سایه سار قفسمB بود

 

 

زیر رگبارAm مصیبت بی کسیC تنها کسمEm بود

 

 

Emوقتی از آزارCپاییز برگ وB باغم گریه میکرد

 

 

Cقاصد چشم توAm آمد B مژده روییدنC آورد

 

ریتم 4/4رومبا

Cبه تو نامه مینویسم ای عزیز رفته ازD دست

 

 

ای که خوشبختی پس ازB تو گمشدوبهC قصهEm پیوست

 

 

Emای همیشگی ترین عشق C در حضورحضرتD تو

 

 

ای که میسوزم سروAm پا Cتا ابد در حسرتEm تو

 

 

Emبه تو نامه مینویسم C نامه ای نوشته برD باد

 

 

که به اسم چوAm رسیدم C قلمم به گریهEm افتاد

 

 

Emای توC یارمAm روزگارم C گفتنی ها باD تو دارم

 

 

Cای تو یارمD از گذشته Emیادگارم

 

 

Cبه تو نامه مینوسم.............

 

 

Emدر گزیر نا گزیرم C گریه شد معنایD لیخند

 

 

ما گذشتیموAm شکستیم C پشت سر گلهایEm پیوند

 

 

Emدر عبور از مسلخ تن Cعشق ما از فناD بود

 

 

باید از همAm می گذشتیم C بر تو از ما عشق ماEm بود

 

 

Cبه تو نامه مینوسم.............

 

 


 

 

یه آکورد فوق العاده زیبا از ابی


ریتم4/4 دانزون


Emبی تو از تو می نویسم Cبی تواز همیشهD دریا

ایB همیشه از تو زنده لحظهC های رفته برEm باد

Emوقتی که بن بست Cغربت سایه سار قفسمB بود

زیر رگبارAm مصیبت بی کسیC تنها کسمEm بود

Emوقتی از آزارCپاییز برگ وB باغم گریه میکرد

Cقاصد چشم توAm آمد B مژده روییدنC آورد

ریتم 4/4رومبا

Cبه تو نامه مینویسم ای عزیز رفته ازD دست

ای که خوشبختی پس ازB تو گمشدوبهC قصهEm پیوست

Emای همیشگی ترین عشق C در حضورحضرتD تو

ای که میسوزم سروAm پا Cتا ابد در حسرتEm تو

Emبه تو نامه مینویسم C نامه ای نوشته برD باد

که به اسم چوAm رسیدم C قلمم به گریهEm افتاد

Emای توC یارمAm روزگارم C گفتنی ها باD تو دارم

Cای تو یارمD از گذشته Emیادگارم

Cبه تو نامه مینوسم.............

Emدر گزیر نا گزیرم C گریه شد معنایD لیخند

ما گذشتیموAm شکستیم C پشت سر گلهایEm پیوند

Emدر عبور از مسلخ تن Cعشق ما از فناD بود

باید از همAm می گذشتیم C بر تو از ما عشق ماEm بود

Cبه تو نامه مینوسم.............


اکوردpdfبانو موسیقی وگل ز ابی


 

 

اکورد خالی درگام اصلی از ابی

 

pdf